Εκδρομές MH Factories

Ράψιμο Νήματα Εργοστάσιο

κουρδιστήρι μπομπίνα

κουρδιστήρι μπομπίνα

Υψηλής ταχύτητας μηχανή τυλίγματος

Υψηλής ταχύτητας μηχανή τυλίγματος

Μηχανή βαφής υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής πίεσης

Μηχανή βαφής υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής πίεσης

Συνηθισμένη μηχανή τυλίγματος παγώνων

Συνηθισμένη μηχανή τυλίγματος παγώνων

Εργοστάσιο νήματα κέντημα

Ελαφρύ τύλιγμα

Ελαφρύ τύλιγμα

Συνηθισμένη μηχανή τυλίγματος συρμάτων

Συνηθισμένη μηχανή τυλίγματος συρμάτων

Αναδίπλωση

Αναδίπλωση

Δέσμη νήματος

Δέσμη νήματος

Διπλό Τύπου Twister

Διπλό Τύπου Twister

Αντεστραμμένο νήμα

Αντεστραμμένο νήμα

Βαφή μηχανημάτων και συσκευών

Βαφή μηχανημάτων και συσκευών